Strefa zasilania wód podziemnych

Strefa zasilania, strefa alimentacji – część warstwy wodonośnej, w której zachodzi zasilanie wód podziemnych, jedna poziomych stref dynamiki wód podziemnych wyróżnianych w przekroju warstwy z wodami ruchliwymi. Głównym sposobem zasilania wód jest infiltracja (pośrednia lub bezpośrednia).

Poziome strefy dynamiki wód podziemnych.

Cechą charakterystyczną tej strefy jest pionowy ruch wody (w dół lub w górę).

Sposoby zasilania wód podziemnychEdytuj

Zasilanie wód podziemnych może być:

Pośrednie zasilanie wód podziemnych może zachodzić przez okna hydrogeologiczne, czyli przerwy w nieprzepuszczalnych utworach skalnych; przez szczeliny uskokowe; przez przesiąkanie, co jest możliwe tylko gdy ciśnienie w warstwach położonych niżej jest mniejsze niż w tych położonych wyżej; lub lateralnie (zasilanie boczne), czyli zachodzące nie od stropu warstwy a od jej boku, w ten sposób często zasilane są wody szczelinowe i zbiorniki podziemne.

BibliografiaEdytuj

  • Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska: Hydrologia ogólna. Wyd. V. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, s. 69-70, 74-79. ISBN 978-83-01-21300-8.
  • Dowgiałło Jan, Kleczkowski Antoni, Różkowski Andrzej, Macioszczyk Tadeusz: Słownik hydrogeologiczny. Wyd. II. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2002, s. 236, 320. ISBN 83-86986-57-3.