Otwórz menu główne

Struktura socjometryczna

Struktura socjometryczna – typowy układ wzajemnych sympatii, antypatii lub obojętności, jakie występują pomiędzy członkami grupy. Powstaje w wyniku oddziaływania ludzi na siebie. Pozwala na opis grupy z punktu widzenia jej dynamiki.

W socjometrii struktura ta przedstawiana jest za pomocą socjogramów i tabel socjometrycznych.

Wyróżniane są dwa rodzaje struktur socjometrycznych[potrzebny przypis]:

  • niescentralizowane (np. cykl, łańcuch),
  • scentralizowane (np. gwiazda: jedna osoba zajmująca pozycję centralną, pozostałe – peryferyjną).

Struktura socjometryczna jest afektywna, oparta na uczuciach i emocjach w grupie. Ma szczególne znaczenie dla małej grupy społecznej.

Czynniki wpływające na kształtowanie się grupy socjometrycznej:

  • potrzeba emocjonalna,
  • potrzeba bliskości,
  • podobieństwo postaw,
  • relacje wymiany: potrzeba nagradzania i satysfakcji.