Sukcesja archiwalna

Sukcesja archiwalna – nazywana też dziedziczeniem; oznacza przejmowanie materiałów archiwalnych w następstwie przejęcia całości lub części kompetencji merytorycznych (bądź terytorialnych) przez inną jednostkę organizacyjną.

Przejęcie zakresu kompetencji lub zadań przez jedną jednostkę organizacyjną od drugiej pociąga za sobą z reguły dziedziczenie akt. Są to nie tylko akta spraw w trakcie załatwiania, bez których sukcesor nie mógłby prowadzić działalności, ale często także akta spraw już dawno zakończonych i zamkniętych, niepotrzebnych do bieżącej działalności, ale sukcesor może, a często wręcz musi, skorzystać z nich w przyszłości. Niejednokrotnie przedmiotem dziedziczenia jest cała produkcja kancelaryjna zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

Sukcesja czynna – akta rozpoczęte przez sukcesodawcę są kontynuowane przez sukcesobiorcę, który włączył je fizycznie (kontynuowanie prowadzenia poszczególnych teczek, poszytów, ksiąg itp.) lub ewidencyjnie do własnej registratury.

Sukcesja bierna – przejęcie dokumentacji i jej przechowywanie, bez podjęcia jej kontynuacji.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Banduch R. Porządkowanie dokumentacji aktowej [w:] Kancelaria i archiwum zakładowe, pod red. Z. Postuły, Warszawa 2009, s.158.
  • Halina Robótka: Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. ISBN 83-231-1550-8.

Linki zewnętrzneEdytuj