Suples (łac. suplex) − ofensywny chwyt, popularny w zapasach i wrestlingu, polegający na podniesieniu przeciwnika i przy nacisku dużej części własnej masy ciała obaleniu go na matę lub ring. W zawodowych zapasach (wrestlingu) najpopularniejszymi są: Vertical suplex, Snap suplex i German suplex. Nazwa "suples" powstała najprawdopodobniej od komentatora wrestlingu Gordona Solie'go, który komentując jedną z walk zapasów zawodowych, użył terminu: "soo-play". Również słowo "suples" pochodzi z języka francuskiego (souplesse), co oznacza "elastyczność".

Snap suplex w zawodowych zapasach (wrestlingu).

Odmiany suplesów w wrestlinguEdytuj

Warianty "front facelock"Edytuj

 • Fisherman suplex
  • Swinging fisherman suplex
 • Rolling release suplex
 • Slingshot suplex
 • Snap suplex
 • Superplex (Super suplex)
 • Sitout suplex slam
 • Inverted suplex slam
  • Sitout inverted suplex slam
 • Vertical suplex
  • Delayed vertical suplex
  • Rotating vertical suplex
 • Underhook suplex

Warianty "belly to back"Edytuj

 • Belly to back suplex
  • High angle belly to back suplex
 • Leg hook belly to back suplex
  • Bridging leg hook belly to back suplex
  • Spinning leg hook belly to back suplex
 • Cobra clutch suplex
 • Crossface chickenwing suplex
 • Electric chair suplex
 • Full nelson suplex
 • Gutwrench suplex
  • Karelin Lift
 • German suplex
 • Tiger suplex
 • Wheelbarrow suplex
 • X-Plex
 • Half nelson suplex
 • Pumphandle suplex
 • Sleeper suplex
 • Three-quarter nelson suplex
 • Tombstone Piledriver

Warianty "belly to belly"Edytuj

 • Belly to belly suplex
  • Super belly to belly suplex
 • Belly to belly overhead suplex
 • Capture suplex
 • Choke suplex
 • Double underhook suplex
 • Exploder suplex
 • Head and arm suplex
 • Northern Lights suplex
 • Table top suplex
 • Trapping suplex

"Side"-wariantyEdytuj

 • Cravate suplex
 • Saito suplex
  • Leg hook Saito suplex
 • Side suplex

Warianty "inverted facelock"Edytuj

 • Inverted suplex

GaleriaEdytuj

Bibliografia i linkiEdytuj