Syntakson

Syntakson – dowolna jednostka klasyfikacji fitosocjologicznej, odpowiednik taksonu w taksonomii zbiorowisk roślinnych. Syntaksonem jest konkretny zespół roślinności, związek, rząd i klasa zespołów.

Przykłady syntaksonów:

  • zespół Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 – szuwar trzcinowy
  • związek Filipendulion ulmariae Segal 1966
  • klasa Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937

Zasady nazewnictwa syntaksonów (nomenklatury syntaksonomicznej) określa Kodeks nomenklatury fitosocjologicznej.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Wyd. wydanie II, zmienione i uzupełnione. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003. ISBN 83-214-1305-6.