System ligowy piłki nożnej w Rosji

Tabela przedstawia system ligowy piłki nożnej w Rosji. Kluby, które zajmą pierwsze pozycje w lidze awansują wyżej, zaś te kończące dany sezon na ostatnich pozycjach spadają w dół do coraz niższych klas ligowych. Teoretycznie jest możliwe, aby klub z najniższej ligi, awansując rok po roku znalazł się w Priemjer-Lidze, czyli na najwyższym poziomie ligowym.

Poziom Liga
1

Priemjer-Liga
(Премьер-Лига)
16 drużyn

2

Pierwyj diwizion
(Первый дивизион)
22 drużyny

3 Wtoroj diwizion
(Второй дивизион)
grupa zachodnia
14 drużyn
grupa centralna
14 drużyn
grupa południowa
18 drużyn
grupa uralsko-nadwołżańska
14 drużyn
grupa wschodnia
6 drużyn
4 Liga Amatorska
(Любительская лига)
Północny zachód „Złoty pierścień” Moskwa
grupa A
Obw. moskiewski
grupa A
Czarnoziemie Południe Powołże Ural Syberia
Wyższa liga
Daleki wschód
5 Moskwa
grupa B
Obw. moskiewski
grupa B
Syberia
Pierwsza liga
  • Pomiędzy Ligą Amatorską a Drugą Dywizją (najniższa profesjonalna) trzeba oprócz sportowych spełnić też kryteria finansowo-organizacyjne, dlatego nawet zwycięzcy poszczególnych stref (regionów) często pozostają na poziomie amatorskim.

Historia nazw poszczególnych lig edytuj

Lata D1 D2 D3 D4
1992—1993 Wysszaja liga Pierwaja liga Wtoraja liga
1994—1997 Trietja liga
1998—2001 Wysszij diwizion Pierwyj diwizion Wtoroj diwizion
od 2002 Priemjer-Liga

Linki zewnętrzne edytuj