System samorządu w Izraelu

System samorządu w Izraelu, nazywany również "władzami lokalnymi" (hebr. רשות מקומית), jest prawno-administracyjnym samorządem wykonującym samodzielnie różne zadania z zakresu administracji publicznej (czasem również sądowniczej) na danym obszarze lub w określonym mieście w Izraelu.

Izrael
Godło Izraela
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Izraela
Portal Izrael

Samorząd posiada osobowość prawną i odpowiada za takie zadania jak dostarczanie wody pitnej, pomoc w nagłych wypadkach, edukacja i kultura.

Izraelski samorząd lokalny dzieli się na trzy szczeble administracji:

Osoby stojące na czele samorządów lub burmistrzów miast wybiera się na drodze demokratycznych wyborów samorządowych, wraz z jego współczłonkami komisji. Jeśli działalność rady zostanie zakłócona przez poważny kryzys finansowy, wówczas Minister spraw wewnętrznych może ją odwołać i wyznaczyć specjalne pełnomocnictwo do czasu normalizacji sytuacji.

Samorządy mogą podejmować liczne decyzje zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców. Dysponują funduszami przyznawanymi przez rząd.