Systemy kojarzeń, systemy rozrodcze – formy rozmnażania oraz opieki nad potomstwem w zależności od stosunku płci osobników dorosłych. Od systemu kojarzeń zależy udział danej płci w opiece nad potomstwem oraz dymorfizm płciowy. Należą tu:

Bibliografia edytuj