Sytuacja prawna – zespół okoliczności prawnych, w których znajduje się określony podmiot. Jest to konstrukcja szersza niż konstrukcja stosunku prawnego. Można o niej mówić także w ujęciu abstrakcyjnym, a nie tylko jednostkowym, np. sytuacja klęski żywiołowej.

Sytuacja prawna może być:

  • pochodna – wynikająca z działań innych podmiotów;
  • podstawowa – wynikająca bezpośrednio ze zbioru norm prawnych, które bezpośrednio dotyczą podmiotu;
  • złożona – powstająca z połączenia sytuacji pochodnej i podstawowej lub połączenia kilku sytuacji pochodnych i podstawowych.