Komunikat informacyjny wstawiany do poszczególnych podkomunikatów