TLR3 (od ang. Toll-like receptor 3), znane również pod nazwą CD283białko, u człowieka kodowane przez gen TLR3, które należy do rodziny receptorów toll-podobnych[1], wśród receptorów rozpoznających wzorce, wchodzących w skład układu odpornościowego nieswoistego.

Model strukturalny TLR3

Ludzki gen TLR3 zlokalizowany jest na chromosomie 4 w pozycji 4q35.

FunkcjaEdytuj

Na podstawie badań naukowych stwierdzono, że TLR3 rozpoznaje dsRNA, następnie oddziałuje poprzez IRF3 na zwiększone wytwarzanie interferonów typu I, co z kolei pobudza nieswoiste mechanizmy odporności przeciwwirusowej[2].

PrzypisyEdytuj

  1. FL. Rock, G. Hardiman, JC. Timans, RA. Kastelein i inni. A family of human receptors structurally related to Drosophila Toll.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 95 (2), s. 588-93, Jan 1998. PMID: 9435236. 
  2. H. Negishi, T. Osawa, K. Ogami, X. Ouyang i inni. A critical link between Toll-like receptor 3 and type II interferon signaling pathways in antiviral innate immunity.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 105 (51), s. 20446-51, Dec 2008. DOI: 10.1073/pnas.0810372105. PMID: 19074283.