Tadeusz Kozłowski (generał)

Tadeusz Kozłowski herbu Jastrzębiec – generał major wojsk koronnych, szef Regimentu Konnego im. Królowej w latach 1774-1783, generał adiutant króla, starosta bracławski od 1785 roku, rosyjski tajny radca, senator i marszałek szlachty guberni wołyńskiej w 1804 roku.

BibliografiaEdit

  • Henryk P. Kosk, generalicja polska, t. I, Pruszków 1998.
  • Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki, Wojsko koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002