Tanami

pustynia w Australii

Tanami Desert - piaszczysta pustynia w północnej Australii, w środkowej części Terytorium Północnego. Zajmuje powierzchnię 184,5 tys. km².

Pustynia Tanami (kolor czerwony)
Pustynie Australii

W jej południowej części znajduje się obszar chronionej przyrody Tanami Desert Wildlife Sanctuary.