Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego „Telkom”zjednoczenie powstałe w 1971 wskutek przeniesienia zakładów o telekomunikacyjnym profilu produkcyjnym ze zjednoczenia Unitra do resortu łączności. W 1982 przekształcono je w zrzeszenie, które funkcjonowało do końca PRL.

Zakłady podległe zjednoczeniuEdytuj