Teofan

imię męskie

Teofanimię męskie pochodzenia greckiego (gr. Θεοφάνης), oznaczające "przejawienie się Boga" — złożone z θεός (theos) ("bóg") i φανης (phanes) ("objawić się, ukazać się"). Imię to notowane jest w źródłach polskich od XIV wieku, w formie Tyfan. Istnieli liczni święci, noszący to imię.

Żeński odpowiednik: Teofania.

Teofan imieniny obchodzi 2 lutego, 12 marca, 4 grudnia i 27 grudnia.

Znane osoby noszące to imię: