Tolerancja (podstawy konstrukcji maszyn)

(Przekierowano z Tolerancja (PKM))

Tolerancja – wymagany stopień podobieństwa lub dopuszczalne różnice rzeczywistego (wytworzonego) obiektu w stosunku do jego idealnej formy konstrukcyjnej[1].

Z jednej strony integralność urządzenia i jakość jego pracy wymaga zapewnienia odpowiednio wąskiej tolerancji (także i jakości powierzchni) niektórych (krytycznych) elementów. Z drugiej jednak strony, zbyt rygorystyczne wymagania, tam gdzie nie jest to istotne może znacznie podwyższyć koszty wytwarzania. Dla konstruktora określenia krytycznych elementów urządzenia i wymaganej dla nich tolerancji jest więc umiejętnością ważną[2]. Aktualnie w zakresie tolerancji geometrycznych obowiązuje norma PN-EN ISO 1101:2017.[3]

PodziałEdytuj

Wyróżnia się[4]:

 • tolerancję wymiaru
 • tolerancje kształtu
  • prostoliniowość
  • płaskość
  • okrągłość
  • walcowość
  • profil linii
  • profil powierzchni
 • tolerancje kierunku
  • równoległość
  • prostopadłość
  • nachylenie
  • profil linii
  • profil powierzchni
 • tolerancje położenia
  • pozycja
  • współosiowość
  • współśrodkowość
  • symetria
  • profil linii
  • profil powierzchni
 • tolerancje bicia
  • bicie obwodowe
  • bicie całkowite

Pokrewnymi do tolerancji geometrycznych są chropowatość powierzchni i falistość powierzchni, które określa jakość wykończenia powierzchni.

PrzypisyEdytuj

 1. Andrzej Rutkowski, Części maszyn, wyd. szóste, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, s. 40.
 2. Marek Dietrich (red.), Podstawy konstrukcji maszyn, wyd. drugie, t. t. 1, 1995, s. 45–46.
 3. PN-EN ISO 1101:2017 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Tolerancje geometryczne. Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia.
 4. Tadeusz Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002, ISBN 83-204-2769-X, OCLC 749419404.