Tomasz Kobzdej

polski dyplomata

Tomasz Michał Kobzdej[1]polski dyplomata, urzędnik służby cywilnej oraz politolog; od 2022 ambasador RP w Mołdawii.

Tomasz Kobzdej
Ilustracja
Tomasz Kobzdej (2022)
Ambasador RP w Mołdawii
Okres

od 2022

Poprzednik

Bartłomiej Zdaniuk

ŻyciorysEdytuj

Tomasz Kobzdej ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim[2]. Tamże w 2011 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce, specjalność historia polskiej myśli politycznej, na podstawie napisanej pod kierunkiem Stanisława Filipowicza dysertacji Wizja Wielkiej Polski w myśli środowisk młodoendeckich i narodowo-radykalnych jako koncepcja geopolityczna[3]. W późniejszym okresie ukończył kursy z zakresu polityki bezpieczeństwa w Genewskim Centrum Polityki Bezpieczeństwa(ang.), Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony oraz Bałtyckiej Akademii Obrony(ang.)[2].

Pracował na UW jako nauczyciel akademicki, wykładając geografię polityczną oraz historię myśli politycznej. W 2005 został pełnomocnikiem prorektora UW ds. studenckich odpowiedzialnym za dostosowanie przepisów oraz praktyk uczelni do nowego Prawa o szkolnictwie wyższym. Równolegle pracował w administracji publicznej: w Agencji Rozwoju Przemysłu, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po odbyciu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej został pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2007–2010 zajmował się polityką obronną UE w ramach Departamentu Polityki Bezpieczeństwa. Od 2010 do 2016[2] był w stopniu I radcy[4] zastępcą ambasadora w Tallinnie, czasowo kierując nią jako chargé d’affaires. Z Tallinna powrócił do Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, gdzie zajmował się nieproliferacją broni masowego rażenia. W latach 2017–2019 kierował zespołem ds. terroryzmu i regionalnej polityki bezpieczeństwa, m.in. reprezentując Polskę na forum OBWE oraz ONZ. W 2019 objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ odpowiedzialnego za Azję Wschodnią i Chiny[2]. W 2022 został mianowany ambasadorem RP w Mołdawii[5]. Placówkę objął 16 marca, a listy uwierzytelniające na ręce prezydent Mai Sandu złożył 28 kwietnia 2022[6].

Żonaty z Martą Kobzdej[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b The Tallinn Diplomatic List, vm.ee, 1 kwietnia 2016, s. 114 [dostęp 2022-03-15] [zarchiwizowane z adresu 2022-03-15] (ang.).
  2. a b c d Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych /nr 69/, sejm.gov.pl, 3 grudnia 2021 [dostęp 2022-03-15] [zarchiwizowane z adresu 2022-03-15].
  3. Dr Tomasz Kobzdej, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2022-03-15].
  4. Natalia Meszko, Polskie przewodnictwo w Baltic Sea Ngo Network, ngo.pl, 17 czerwca 2015 [dostęp 2022-03-15] [zarchiwizowane z adresu 2022-03-15].
  5. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 110.6.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2022 r. poz. 337).
  6. Președintele Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea ambasadorilor Poloniei, Slovaciei, Georgiei și Kazahstanului, Președinția Republicii Moldova, 28 kwietnia 2022 [dostęp 2022-05-14] [zarchiwizowane z adresu 2022-04-28] (rum.).