Tomasz Stamirowski

Tomasz Stamirowski herbu Półkozic – sędzia ziemski chełmski w latach 1765-1782, podstarosta krasnostawski w latach 1760-1765, chorąży krasnostawski w latach 1760-1765, stolnik krasnostawski w 1761 roku, starosta krasnostawski w latach 1782-1786.

W 1764 roku był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z ziemi chełmskiej.

BibliografiaEdytuj

  • * Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 72.
  • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 266.