Tor boczny

Tor boczny – każdy tor niebędący torem głównym ani torem szlakowym, ani torem w obrębie bocznicy kolejowej[1].

W zależności od pełnionych funkcji wyróżnić można m.in. tory boczne: manewrowe, rozrządowe, ładunkowe, postojowe, magazynowe i inne[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I ROZWOJU z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2014 r. poz. ).
  2. Tor boczny. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 391. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-10-03].