Tumal, Tummalsumeryjskie miasto, położone na południe od Nippur, główny ośrodek kultu bogini Ninlil, małżonki boga Enlila. W okresie panowania III dynastii z Ur miasto to było nie tylko ważnym miejscem kultu, ale też jedną z królewskich rezydencji. Do naszych czasów przetrwał tekst, zwany inskrypcją z Tumal lub też kroniką Tumal, będący zapisem prac budowlanych kolejnych władców sumeryjskich w okręgu świątynnym boga Enlila w Nippur oraz właśnie w Tumal.

BibliografiaEdytuj

  • Piotr Michalowski, Bringing Ninlil to Tumal, [w:] Mark Chavalas (edytor), The Ancient Near East - Historical Sources in Translation, Blackwell Publishing, Carlton 2006, s. 85-87.