Twarz (socjologia)

Twarz – klasa zachowań i obyczajów obowiązujących w Chinach i innych krajach Dalekiego Wschodu, związana z moralnością i autorytetem danej jednostki (lub grupy jednostek) oraz jej wizerunkiem w grupach społecznych, tj. jak rodzina, klan, guanxi, sąsiedztwo, współpracownicy itd.

W dużym przybliżeniu za odpowiednik twarzy na Zachodzie można uznać honor.