Tworzywa naturalne

(Przekierowano z Tworzywo naturalne)

Tworzywa naturalne – grupa materiałów pozyskiwanych ze źródeł naturalnych, których nie otrzymuje się na drodze syntezy chemicznej, czy innych, bardzo złożonych procesów technologicznych. Materiały naturalne przystosowuje się do praktycznego użycia tylko poprzez proste procesy fizyczne - takie jak cięcie, skrawanie, miażdżenie, mielenie, mieszanie itp.

Świeżo ścięta wełna
Drewno kokosowe

Do materiałów naturalnych zalicza się m.in.: