Tyflosolis

Tyflosolis (łac. typhlosolis) – podłużny fałd jelita występujący u wielu gatunków glebowych skąposzczetów od strony grzbietowej jelita środkowego. Służy zwiększeniu powierzchni wchłaniania pokarmu.

Schemat budowy wewnętrznej dwóch metamerów skąposzczeta.
(2) – tyflosolis

W żołądkach mięczaków są to orzęsione fałdy sortujące pobrany pokarm.

BibliografiaEdytuj