Typ funkcyjny

Typ funkcyjnytyp zmiennych, które są interpretowane jako funkcja. W językach, w których funkcje są typem pierwszoklasowym, istnieje możliwość tworzenia funkcji wyższego rzędu.

Typy funkcyjne w różnych językachEdytuj

Turbo PascalEdytuj

program TypFunkcyjny;

var
  funkcja: function(a: integer) of object;    { teraz jest interpretowana jako taki typ }

begin
...
end.

CEdytuj

int main() {
   long int(int a) funkcja;       /* teraz jest typem funkcyjnym */

...

}