Użytkownik informacji

Użytkownik informacji – osoba lub zespół osób korzystające z informacji[1].

Użytkownicy informacji w bibliotece, Los Angeles, USA

Jest nim zarówno nadawca, jak i odbiorca informacji[2].

Symbolicznym początkiem systematycznych badań nad użytkownikami informacji są obrady konferencji Royal Society Scientific Information Conference w 1948 roku w Londynie[3].

Najważniejszymi czasopismami w tym zakresie są:

PrzypisyEdytuj

  1. Maria Dembowska: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, s. 119.
  2. Bożenna Bojar: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2002, s. 288–289.
  3. K. Szczechura, Użytkownicy informacji. Zarys problematyki, [w:] Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność, Olsztyn: WSP, s. 107.

BibliografiaEdytuj

  • Sabina Cisek: Użytkownicy informacji. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2012-01-25. [dostęp 2014-04-17].