UPA-Południe – grupa (generalny obwód wojskowy - HWO) Ukraińskiej Powstańczej Armii, zorganizowana w końcu stycznia 1944 na południowych terenach obecnego obwodu równieńskiego. Grupa ta czasami nazywana była także UPA-Wschód (UPA-Schid).

Dowódcą UPA-Południe został Wasyl Kuk Łemisz.

Grupa dzieliła się na 3 okręgi wojskowe (WO):

Pod koniec 1944 wskutek strat UPA-Południe przestała istnieć jako odrębna struktura.

Bibliografia edytuj

  • Petro Mirczuk: Українська Повстанська Армія 1942—1952. Tarnopol, 1993.