Uczestnicy postępowania karnego

pojęcie z zakresu postępowania karnego

Uczestnicy procesu karnego – podmiot biorący udział w postępowaniu karnym w roli określonej przepisami prawa[1].

Rodzaje uczestników polskiego procesu karnegoEdytuj

Na podstawie funkcji, jakie powierzone są poszczególnym uczestnikom procesu[1] i systematyki kodeksu postępowania karnego wyróżnia się następujące kategorie:

  • organ procesowy – uczestnik postępowania, organ państwowy o strukturze określonej przez prawo oraz przez prawo wyposażony w określone uprawnienia i obowiązki;
  • strona postępowania – uczestnik postępowania, który działa we własnym imieniu, posiadający interes prawny w określonym rozstrzygnięciu co do przedmiotu procesu;
  • przedstawiciele procesowi stron – obrońca, jako przedstawiciel oskarżonego sensu largo oraz pełnomocnik, czyli przedstawiciel innych stron (np. oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzonego), a także osób niebędących stronami (np. świadka);
  • przedstawiciel społeczny – uczestnik procesu, który kieruje się wyłącznie interesem społecznym;
  • osobowe źródło dowodowe – nośnik informacji w postaci osoby żyjącej (np. biegły), który może okazać się istotny z punktu widzenia ustaleń faktycznych[2];
  • pracownicy organów procesowych – osoby zatrudnione w organach procesowych, takie które pełnią określoną przez prawo funkcję w procesie karnym (np. protokolant).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b K. Kremens, Strony, przedstawiciele procesowi oraz przedstawiciel społeczny, [w:] J. Skorupka (red.), Proces karny, Warszawa 2017, s. 298 i n.
  2. R. Ponikowski, Dowody - zagadnienia podstawowe i systemowe, [w:] J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 266.