Ukrainofobia

niechęć i postawy wrogości wobec Ukraińców lub Ukrainy

Ukrainofobia – w publicystyce i twórczości niektórych autorów ukraińskich określenie postawy wrogiej i nienawistnej wobec Ukrainy i Ukraińców[1], wiążąca się nierzadko z kwestionowaniem prawa do ukraińskiej państwowości i samostanowienia narodu ukraińskiego[2][3]. Nieprzyjazny stosunek odnosi się do kultury i historii narodu ukraińskiego i języka ukraińskiego oraz wszystkich przejawów ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej[4].

Interpretacja terminuEdytuj

Ukraiński filozof Ihor Łosiew twierdził, że ukrainofobia, jako rodzaj ksenofobii przejawia się w różny sposób: od używania obraźliwych etnonimów po stereotypowe przypisywanie negatywnych cech Ukraińcom[4][5].

PrzypisyEdytuj