Uliczka chmur

Uliczka chmur ((ang.) cloud street; szlak chmur, grzęda chmur) – w meteorologii pasmo chmur kłębiastych. Takie pasma tworzą się w miejscu zderzenia prądów wstępujących w sąsiednich komórkach konwekcyjnych, mających kształt rolek.

Uliczki chmur nad oceanem u wybrzeża Nowej Anglii
Schemat powstawania uliczek chmur

Z uliczkami chmur mogą być związane fale konwekcyjne wykorzystywane w szybownictwie.