Uniwersytet papieski

kościelna uczelnia katolicka

Uniwersytet papieski – kościelna uczelnia katolicka, podlegająca bezpośrednio pod Stolicę Apostolską.

Uniwersytety papieskie składają się głównie z trzech wydziałów kościelnych i z reguły mają prawo do wydawania stopni naukowych w trzech głównych dziedzinach: teologii, filozofii i prawa kanonicznego oraz co najmniej jednego wydziału innego. Uniwersytety te stosują europejski system stopni naukowych i nadają akademickie tytuły: bachelor’s degree, licencjata i doktora[1].

Wybrane uniwersytety papieskie:

Przypisy edytuj