Ur-Ningirsu II

Ur-Ningirsu II (sum. ur.dnin.gír.su, tłum. „sługa boga Ningirsu”) – władca sumeryjskiego miasta-państwa Lagasz, panujący pod koniec XXII w. p.n.e., syn i następca Gudei. Zachowane inskrypcje Ur-Ningirsu II przedstawiają go jako władcę pokojowego, troszczącego się o świątynie i dbającego o kanały irygacyjne[1]. W inskrypcjach tych Ur-Ningirsu II regularnie wspomina o swym ojcu Gudei, dzięki czemu można odróżnić je od inskrypcji jednego z jego poprzedników, Ur-Ningirsu I, który w swych inskrypcjach nigdy nie wymienia imienia swego ojca[2].

muszla z inskrypcją „Ur-Ningirsu, władca Lagasz, syn Gudei, władcy Lagasz”, znaleziona w Girsu (ob. Telloh), zbiory Luwru (AO 209)
Cuneiform sumer ur.jpgCuneiform sumer dingir.jpgCuneiform sumer nin.jpgCuneiform sumer gir2.jpgCuneiform sumer su.jpg Cuneiform sumer pa.jpgCuneiform sumer te.jpgCuneiform sumer si.jpg Cuneiform sumer szir.jpgCuneiform sumer bur.jpgCuneiform sumer la.jpgCuneiform sumer ki.jpg
ur.dnin.gír.su énsi(pa.te.si) lagaš(šir.bur.la)ki
Ur-Ningirsu władca Lagasz

sumeryjski zapis imienia i tytulatury Ur-Ningirsu w piśmie klinowym

PrzypisyEdytuj

  1. hasło Ur-Ningirsu, [w:] Gwendolyn Leick, Who's Who in the Ancient Near East, Routhledge, London and New York 2002, s. 173.
  2. Edzard D.O., Gudea and His Dynasty, The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, vol. 3, University of Toronto Press, 1997, s. 181.

Zobacz teżEdytuj