Urostyl – końcowy odcinek kręgosłupa ryb i płazów, lekko podgięty ku górze, odpowiednik kości guzicznej u ssaków. U ryb urostyl jest ulokowany w podstawie płetwy ogonowej większości gatunków, widoczny zwłaszcza w stadium młodocianym[1]. Powstał ze zlania się kilku ostatnich kręgów kręgosłupa w kształt wydłużonej blaszki otaczającej strunę grzbietową; u niektórych gatunków struna grzbietowa i urostyl mogą się uwstecznić[2]. U płazów urostyl jest połączony z ostatnim kręgiem, łączy się z obręczą miednicową, ma kształt wydłużony, sztabkowaty.

Urostyl (4) ropuchy szarej (Bufo bufo)

PrzypisyEdytuj

  1. Ryby kopalne. red. Michał Ginter. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 346. ISBN 978-83-235-0973-8.
  2. Zygmunt Grodziński: Anatomia i embriologia ryb. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1981.