Utarg krańcowy

Utarg krańcowy – przyrost utargu osiągnięty ze wzrostu sprzedaży produktów w określonym czasie po stałej cenie.

Utarg krańcowy jest zmianą utargu całkowitego wynikająca ze wzrostu sprzedaży o jedną sztukę produktu (towaru)

gdzie:

– utarg krańcowy,
– zmiana utargu całkowitego,
– suma wzrostu ilości sprzedanego towaru o jedną sztukę.