Varínka – niewielka rzeka w Karpatach Zachodnich, w północnej Słowacji, w powiecie Żylina, prawobrzeżny dopływ Wagu[1].

Varínka koło wsi Belá

Powstaje na wysokości 514 m n.p.m., na terenie wsi Terchová, z połączenia trzech potoków: Vrátňanka, Biely potok i Struháreň. Odtąd aż do ujścia do Wagu ma długość 15 km[1][2]. Według innych źródeł za jej tok źródłowy uznaje się Vrátňankę i wówczas długość rzeczki wzrasta do 24 km. Jest ciekiem wodnym III rzędu[3].

Od centrum Terchovej płynie ku południowemu zachodowi dość szeroką doliną, stanowiącą tu granicę między Małą Fatrą na południu i wąskim pasem Gór Kisuckich (Kysucká vrchovina). Przyjmuje jeszcze kilka większych dopływów lewostronnych z dolin Małej Fatry (Veľká Bránica, Beliansky potok, potok Kúr), po czym wypływa na teren Kotliny Żylińskiej i w miejscowości Varín na wysokości ok. 350 m n.p.m. uchodzi do Wagu. Do dorzecza Varínki należy cała północna część tzw. Małej Fatry Krywańskiej oraz południowe skłony Gór Kisuckich[1].

Varínka jest typową rzeką górską, o korycie w większości nieuregulowanym. W wielu miejscach tworzy rozległe kamieńce, a w nurcie kamieniste wyspy. Reżim wodny niwalno-pluwialny, z maksymalnymi przepływami wiosną, w czasie topnienia śniegów w górach, oraz na początku lata, w czasie wezbrań „świętojańskich”[4].

Na całej długości swojego biegu płynie na terenie otuliny Parku Narodowego Mała Fatra[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji. [dostęp 2012-01-10].
  2. a b Mała Fatra. Mapa 1:50 000. Tatráplan s.r.o.. ISBN 978-80-89349-10-4.
  3. Malá Fatra – Vrátna. Turistická mapa 1:50 000, VKÚ Harmanec 1993, ISBN 80-85510-09-X;
  4. Jozef Gargulák, Vladimír Križo i in.: Malá Fatra. Turistický sprievodca ČSSR č. 1, wyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1984