Węgiel bitumiczny

Węgiel bitumiczny – pojęcie używane w stosunku do odmian węgla kamiennego oraz brunatnego, w ogólności oznaczające rodzaje węgla zawierające duży udział części lotnych.

Węgiel kamiennyEdytuj

Ze względu na bardzo złożoną budowę węgli kopalnych, nie ma jednej ogólnej, powszechnie akceptowanej w świecie klasyfikacji węgli. Węgiel bitumiczny jest węglem kamiennym o mniejszym stopniu uwęglenia niż antracyt. Węgiel bitumiczny stanowi około 52% zasobów węgla (98% węgla kamiennego), jest stosowany głównie w energetyce i przemyśle[1]. W polskiej klasyfikacji węgli nie występuje określenie bitumiczny[2], odpowiada on znacznej części rodzajów węgla kamiennego.

Węgiel brunatnyEdytuj

W węglu brunatnym przez węgiel bitumiczny właściwy określa węgiel odznaczający się w pokładzie niską wilgotnością (ok. 35–40% wag.) i niskim ciężarem oraz znaczną zwartością pierwiastków węgla i wodoru. Wyróżnia się od otoczenia żółtym zabarwieniem. Występuje w formie soczew i warstw o miąższości do 0,4 m[3].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj