Władysław Mikołaj Kossakowski

Władysław Mikołaj (Mikołaj Władysław) Kossakowski herbu Ślepowron (zm. w 1706 roku) – kasztelan kijowski w 1697 roku, cześnik lwowski w latach 1677-1697, miecznik żydaczowski w latach 1672-1677, sędzia kapturowy ziemi lwowskiej w 1673[1] i w 1696 roku, towarzysz roty pancernej krajczego koronnego.

Syn Mikołaja Kazimierza i Zofii Czuryłówny[2].

Poseł sejmiku podolskiego na sejm 1683 roku, sejm zwyczajny 1688 roku[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów 1914, s. 2.
  2. Herbarz polski, t. XI, Warszawa 1907, s. 304.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 610.

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów 1914, s. 284.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. T. 3 : Ziemie ruskie. Zeszyt 1 : Urzędnicy wojewόdztwa Ruskiego XIV–XVIII wieku (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy / oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 350.