W4 (kolej)

kolejowy wskaźnik ogólnoeksploatacyjny w Polsce

W 4 „Wskaźnik zatrzymania”wskaźnik kolejowy w Polsce oznaczający miejsce zatrzymania czoła pociągu. Przyjmuje postać białego krzyża św. Jerzego na czarnym prostokątnym tle.

Wzór wskaźnika W 4
Wskaźnik W 4 na stacji Białystok
Wskaźnik W 4 na stacji w Wipsowie.
Wskaźnik W 4 na stacji w Łódź Lublinek.

Linie normalnotorowe i szerokotorowe edytuj

Wygląd edytuj

Wskaźnik ma formę białego krzyża na czarnym prostokątnym tle, przy czym dłuższy bok prostokąta umieszczony jest poziomo. W zależności od warunków miejscowych bywa wykonywany w postaci:

  • prostopadłościennej świetlnej latarni z umieszczonym w jej wnętrzu źródłem światła (podświetlającym otwór w kształcie krzyża wypełniony szkłem koloru mlecznobiałego), zawieszonej na słupie (wykonywanym często z ustawionej pionowo szyny),
  • nieoświetlonej tarczy wykonanej z płaskiej blachy.

Zasady ustawiania edytuj

Wskaźnik służy w ruchu na liniach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych do oznaczenia miejsca na stacji, przystanku, posterunku osłonnym, do którego może dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu. Pociąg mający postój należy zatrzymać w takiej odległości przed wskaźnikiem, aby ruch podróżnych był najdogodniejszy[1].

Wskaźnik ustawia się przy końcu peronu lub przed ukresem z prawej strony toru, do którego się odnosi. Wskaźnik ustawiony przy końcu peronu, niebędący jednocześnie końcem przebiegu pociągowego, odnosi się tylko do pociągów mających postój przy tym peronie[1].

Linie wąskotorowe edytuj

Wskaźnik W 4 na liniach kolejowych wąskotorowych służy do oznaczenia miejsca na stacji, do którego ma dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu pasażerskiego. Wskaźnik W 4 ustawia się przy końcu peronu, z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy[2].

Przypisy edytuj

  1. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444 § 112).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444 Dział V, Sygnalizacja na liniach kolejowych wąskotorowych, § 139).

Bibliografia edytuj