WWW Wanderer

World Wide Web Wanderer – stworzony przez Matthew Graya prekursor przeszukiwania WWW, nie tylko dlatego, że był pierwszy. Najważniejszą jego cechą było wykorzystanie hipertekstowości. Aplikacja odwiedzała nowe strony WWW, przechodząc do nich po odnośnikach. Była to pierwsza wyszukiwarka internetowa rozpoczynająca erę robotów internetowych.