Wady budowy drewna

(Przekierowano z Wady budowy (wada drewna))

Wady budowy – grupa pierwotnych wad drewna, w których drewno cechuje nieregularna budowa anatomiczna.

Przyczyną powstania wad budowy są:

Do wad budowy zalicza się: