Otwórz menu główne
Wiadomości Polskie istniały także podczas II wojny światowej, zobacz: Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie.

Wiadomości Polskie – pismo Wielkiej Emigracji, organ prasowy obozu Hôtel Lambert ukazujący się w latach 1854-1861.

Początkowo przeznaczone głównie dla żołnierzy polskich, którzy walczyli z Rosją w wojnie krymskiej. Wiadomości Polskie były rozsprzedawane w Poznańskiem i docierały przeważnie do kręgów ziemiańskich. Przestały ukazywać się w 1861 roku, kiedy władze pruskie odebrały im debit.

Głosiły program monarchistyczny, popierały Kościół katolicki i papiestwo, atakowały demokratów emigracyjnych i ich koncepcje społeczno-polityczne. Postulowały konieczność pracy organicznej zamiast wdawania się w działalność spiskową, przygotowującą wybuch kolejnego powstania. Stały na stanowisku niepodległościowym, krytykując służalstwo wobec zaborców.

Redaktorami pisma był Feliks Wrotnowski, ksiądz Walerian Kalinka i Julian Klaczko. Współpracownikiem był Konstanty Górski.

BibliografiaEdytuj

  • Sławomir Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.