Widzenia nad Zatoką San Francisco

Widzenia nad Zatoką San Francisco – zbiór 33 esejów Czesława Miłosza wydanych w 1969 r. przez Instytut Literacki w Paryżu jako 177 tom Biblioteki „Kultury”. Pierwsze wydanie krajowe ukazało się w 1989 roku[1]

Widzenia nad zatoką San Francisco
Autor

Czesław Miłosz

Typ utworu

esej

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Paryż

Język

polski

Data wydania

1969

Wydawca

Instytut Literacki

Książka ukazuje bogactwo i różnorodność przestrzeni geograficznej Ameryki oraz specyfikę ducha amerykańskiego w rozległym i złożonym aspekcie kulturowym.

Okoliczności powstania

edytuj

Pierwszy okres pobytu Miłosza w Ameryce to lata służby dyplomatycznej w Waszyngtonie 1946-1949. Drugi, nieporównanie ważniejszy, to okres od 1960 r., od chwili powierzenia mu wykładów na zaproszenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Otrzymawszy stanowisko profesora języków i literatur słowiańskich, osiadł w Stanach Zjednoczonych na stałe. „Widzenia nad Zatoką San Francisco” są swoistym eseistycznym podsumowaniem kilkuletnich doświadczeń i obserwacji pisarza wyniesionych z pobytu w Ameryce. Według Miłosza „nie tyle chodzi o Amerykę, co o cywilizację dwudziestego wieku, w jej kalifornijskiej odmianie. Zamiast reportażu otrzymujemy wyprawę w głąb siebie, wewnętrzny portret kogoś, komu wypadło żyć w epoce globalizacji i pierwszego lądowania człowieka na Księżycu”[2].

Wykaz rozdziałów

edytuj
 1. O moim zamiarze
 2. O miejscu, gdzie jestem
 3. Co czuje się wobec zbyt dużego obszaru
 4. Symboliczne góry i lasy
 5. Wspomnienie pewnej miłości
 6. O skutkach nauk przyrodniczych
 7. Krótka dygresja o kobiecie jako przedstawicielce Natury
 8. Religia i przestrzeń
 9. O pewnej chorobie trudnej do nazwania
 10. Migracje
 11. Zdarzenia w Kalifornii
 12. O tamtym stuleciu
 13. O westernie
 14. „Ja i oni”
 15. Wizerunek bestii
 16. Co jest moje?
 17. O zgiełku wielu religii
 18. O katolicyzmie
 19. Carmel
 20. Do Robinsona Jeffersa
 21. Seks dostarczony
 22. O cenzurze
 23. O agonii Zachodu
 24. Bezkształtne i nowe
 25. Ewangeliczny wysłannik
 26. Czarni
 27. O Henrym Millerze
 28. Ja, motor, ziemia
 29. O cnocie
 30. O tańcu śmierci i nierówności ludzi
 31. Rozdział, w którym autor przyznaje się, że jest po stronie ludzi w braku czegoś lepszego
 32. Odradzanie się utopii: Herbert Marcuse
 33. O emigracji do Ameryki tudzież jakby podsumowanie

Wydania polskie

edytuj
 • Paryż: Instytut Literacki, 1969, 1980, 1988
 • Warszawa: Głos, 1980
 • Warszawa: Krąg, 1981
 • Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989
 • Kraków: Wydawnictwo Literackie; Znak, 2000

Przekłady na języki obce

edytuj
 • Snoviđenja nad zalivom San Francisko, Gornji Milanovac: Dečje Novine, 1982
 • Visions from San Francisco Bay, Manchester: Carcanet New Press 1982
 • Visions from San Francisco Bay, New York: Farrar, Straus and Giroux 1982, 1983
 • Visions de la baie de San Francisco, Paris: Editions Fayard 1986
 • Privind dinspre Golful San Francisco, Pitești: Paralela 45, 2007
 • Visionen an der Bucht von San Francisco, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008

Wybrane recenzje

edytuj
 • Gębala Stanisław, Poznawanie Miłosza, „Zdanie” 1990, nr 1, s. 54-56
 • Gorczyńska Renata: "Widzenia nad Zatoką San Francisco" po trzydziestu latach, „Zeszyty Literackie” 2000, nr 4, s. 137-141
 • Kowalski Marek Arpad, „Przegląd Tygodniowy” 1989, nr 42, s. 13
 • Mazur Aneta, Wizjonerzy. Portret podwójny, „Opole” 1990, nr 5/6, s. 17-19
 • Myszkowski Krzysztof, Inne okolice, „Kwartalnik Artystyczny” 2000, nr 2, s. 202-203
 • Pawelec Dariusz, Rodzinna Ameryka?, „Twórczość” 1990, nr 4, s. 107-110
 • Węgiełek Janusz, Lubię, kiedy poeta..., „Nowe Książki” 1990, nr 6, s. 40-41
 • Zaleski Marek, Żywy pośród żywych, „Książki. Gazeta” 2000, nr 8, s. 4

Przypisy

edytuj
 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.
 2. Cz. Miłosz, Przypis po latach, [w:] Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 2000, s. 6.

Bibliografia

edytuj
 • Renata Gorczyńska, "Widzenia nad Zatoką San Francisco" po trzydziestu latach, „Zeszyty Literackie” 2000, nr 4, s. 137-141
 • Czesław Miłosz, Przypis po latach, [w:] Czesław Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000, s. 5-7

Linki zewnętrzne

edytuj