Wierzbięta z Ruszczy

wojewoda krakowski

Wierzbięta z Ruszczy (zm. w 1310 lub później) – możnowładca polski z rodu Świebodziców.

Był synem Klemensa z Ruszczy, bliskiego współpracownika Bolesława Wstydliwego. Pierwszy raz wzmiankowany w źródłach pod datą 1276, następnie 1289. W 1299 występuje jako kasztelan czchowski. W latach 1304-1306 piastował stanowisko kasztelana krakowskiego. W latach 1306-1310 z kolei był wojewodą krakowskim. W 1310 znika ze źródeł, daty śmierci nie znamy.

Literatura edytuj