Wikipedia:Cele powstania Wikipedii

Cele polskojęzycznej edycji Wikipedii to:

  • stworzenie pierwszej polskojęzycznej wolnej encyklopedii sieciowej,
  • zgromadzenie wokół tego projektu grupy autorów, którzy będą wspólnie tworzyć, rozwijać oraz uaktualniać encyklopedię,
  • propagowanie idei wolnej dokumentacji i wolnego oprogramowania.