Wikipedia:Narzędzia/Wyraźniejszy podgląd zmian

Wyraźniejszy podgląd zmian − narzędzie to podczas porównywania wersji artykułu obejmuje zmiany dokonane wewnątrz akapitu jaskrawą, pomarańczową ramką.

Aby je uaktywnić, należy do swojego arkusza common.css dopisać:

/* pomarańczowa ramka na podglądzie zmian */
.diffchange {
       border: 2px solid orange !important;
       background-color: yellow;
       padding: 1px;
}

po czym odświeżyć pamięć przeglądarki.