Wikipedysta:ToSter/wpsk user.js

Uwaga: aby zobaczyć zmiany po opublikowaniu, może zajść potrzeba wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

  • Firefox / Safari: Przytrzymaj Shift podczas klikania Odśwież bieżącą stronę, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5, lub Ctrl+R (⌘-R na komputerze Mac)
  • Google Chrome: Naciśnij Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R na komputerze Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Przytrzymaj Ctrl, jednocześnie klikając Odśwież, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5
  • Opera: Naciśnij klawisze Ctrl+F5.
/*
 * Rozszerzenie WP:SK, skryptu autorstwa Nuxa (pl:User:Nux)
 * http://pl.wikipedia.org/wiki/WP:SK
 * Autor: ToSter (pl:User:ToSter)
 * Licencja:  GNU General Public License v2
 * http://opensource.org/licenses/gpl-license.php
 * <pre>
 */
( function() {
	function attachToSk() {
		//console.log( "Attaching to WP:SK" );
		wp_sk.myver = '3.18';
		wp_sk.extension += "+[[WP:SK/ToS|ToS]]";
		wp_sk.escapeTemplate = function( str ) {
			str = str.replace( /\|(\s*[^\|=\n]*) - ([^\|=\n]*)=/gi, "|$1 <%%%SDASH%%%> $2=" );
			str = str.replace( /\|(\s*altlink\s*=[^\|=\n]*) - ([^\|=\}\n]*)/gi, "|$1 <%%%SDASH%%%> $2" );
			str = str.replace( /([=\|]\s*[^\|\[\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, function( a, fname, ext ) {
				fname = fname.replace( /[ _]-[ _]/g, ' <%%%SDASH%%%> ' );
				fname = fname.replace( /[ _]–[ _]/g, ' <%%%NDASH%%%> ' );
				fname = fname.replace( /[ _]—[ _]/g, ' <%%%MDASH%%%> ' );
				fname = fname.replace( /\./g, '<%%%DOT%%%>' );
				fname = fname.replace( /(\d)r/g, "$1<%%%R%%%>" );
				return fname + '.' + ext;
			} );
			return str;
		};

		wp_sk.cleanLinksAndTemplates = function( str ) {
			// półpauzy
			// na początek escape w linkach i szablonach
			for ( i = 0; i <= 3; i++ ) {
				str = str.replace( /\[\[([^\|\]]+?) - ([^\|]+?)([\|\]])/g, '[[$1 <%%%SDASH%%%> $2$3' );
				str = str.replace( /\[\[([^\|\]]+?) – ([^\|]+?)([\|\]])/g, '[[$1 <%%%NDASH%%%> $2$3' );
				str = str.replace( /\[\[([^\|\]]+?)×([^\|]+?)([\|\]])/g, '[[$1<%%%CROSS%%%>$2$3' );
				str = str.replace( /\[\[([^\|\]]+?)\.([^\|]+?)([\|\]])/g, '[[$1<%%%DOT%%%>$2$3' );
				str = str.replace( /\[\[([^\|\]]+?\d)r([^\|]+?)([\|\]])/g, '[[$1<%%%R%%%>$2$3' );
				str = str.replace( /\{\{((s\|)?[^\|\}]+?) - ([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{$1 <%%%SDASH%%%> $3$4' );
				str = str.replace( /\{\{((s\|)?[^\|\}]+?) – ([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{$1 <%%%NDASH%%%> $3$4' );
				str = str.replace( /\{\{((s\|)?[^\|\}]+?)\.([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{$1<%%%DOT%%%>$3$4' );
				str = str.replace( /\{\{((s\|)?[^\|\}]+?)×([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{$1<%%%CROSS%%%>$3$4' );
				str = str.replace( /\{\{((s\|)?[^\|\}]+?\d)r([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{$1<%%%R%%%>$3$4' );
				str = str.replace( /\{\{(main|mainsec|zobacz też|osobny artykuł|główny artykuł|kategoria główna|zobacz kategorię)\|([^\}]+?) - ([^\}]+?)/gi, '{{$1|$2 <%%%SDASH%%%> $3' );
				str = str.replace( /\{\{[Dd]uża grafika\|([^\|\}]+?) - ([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{Duża grafika|$1 <%%%SDASH%%%> $2$3' );
				str = str.replace( /\{\{[Dd]uża grafika\|([^\|\}]+?) – ([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{Duża grafika|$1 <%%%NDASH%%%> $2$3' );
				str = str.replace( /\{\{[Dd]uża grafika\|([^\|\}]+?)\.([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{Duża grafika|$1<%%%DOT%%%>$2$3' );
				str = str.replace( /\{\{[Dd]uża grafika\|([^\|\}]+?\d)r([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{Duża grafika|$1<%%%R%%%>$2$3' );
				str = str.replace( /\{\{[Ww]ikisłownik\|([^\|\}]+?) - ([^\|]+?)([\|\}])/g, '{{Wikisłownik|$1 <%%%SDASH%%%> $2$3' );
				str = str.replace( /<ref name\s*=\s*"([^"]+?) - ([^"]+?)"/g, '<ref name="$1 <%%%SDASH%%%> $2"' );

				str = str.replace( /\[\[([^\]]+?) x ([^\]]+?)\]\]/g, '[[$1 <%%%X%%%> $2]]' );
			}
			// + escape w galeriach
			str = str.replace( /<gallery([\s\S]+?)<\/gallery>/gi, function( a, zaw ) {
				for ( i = 0; i < 5; i++ ) {
					zaw = zaw.replace( /(\s*[^\|\n]*) - ([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, "$1 <%%%SDASH%%%> $2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /(\s*[^\|\n]*) – ([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, "$1 <%%%NDASH%%%> $2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /(\s*[^\|\n]*) — ([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, "$1 <%%%MDASH%%%> $2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /(\s*[^\|\n]*)\.([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, "$1<%%%DOT%%%>$2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /(\s*[^\|\n]*\d)r([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg|JPE?G|PNG|GIF|TIFF?|SVG|WEBM|OGG)/g, "$1<%%%R%%%>$2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /(\s*[^\[\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, function( a, filename, ext ) {
						filename = filename.replace( /_/g, ' ' );
						filename = filename.substr( 0, 1 ).toUpperCase() + filename.substr( 1, filename.length );
						return filename + '.' + ext;
					} );
				}
				return "<gallery" + zaw + "</gallery>";
			} );
			// + escape i poprawki w {{Galeria}}
			str = str.replace( /\{\{Galeria(\s*\|[\s\S]+?)\}\}/gi, function( a, zaw ) {
				zaw = zaw.replace( /(File|Image|Plik|Grafika):/gi, "Plik:" );
				for ( i = 0; i < 5; i++ ) {
					zaw = zaw.replace( /:(\s*[^\|\n]*) - ([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, ":$1 <%%%SDASH%%%> $2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /:(\s*[^\|\n]*) – ([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, ":$1 <%%%NDASH%%%> $2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /:(\s*[^\|\n]*) — ([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, ":$1 <%%%MDASH%%%> $2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /:(\s*[^\|\n]*)\.([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, ":$1<%%%DOT%%%>$2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /:(\s*[^\|\n]*\d)r([^\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg|JPE?G|PNG|GIF|TIFF?|SVG|WEBM|OGG)/g, ":$1<%%%R%%%>$2.$3" );
					zaw = zaw.replace( /:(\s*[^\[\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, function( a, filename, ext ) {
						filename = filename.replace( /_/g, ' ' );
						filename = filename.substr( 0, 1 ).toUpperCase() + filename.substr( 1, filename.length );
						return ':' + filename + '.' + ext;
					} );
				}
				return "{{Galeria" + zaw + "}}";
			} );
			return str;
		};

		wp_sk.unescapeString = function( str ) {
			str = str.replace( /<%%%SDASH%%%>/g, '-' );
			str = str.replace( /<%%%NDASH%%%>/g, '–' );
			str = str.replace( /<%%%MDASH%%%>/g, '—' );
			str = str.replace( /<%%%CROSS%%%>/g, '×' );
			str = str.replace( /<%%%X%%%>/g, 'x' );
			str = str.replace( /<%%%DOT%%%>/g, '.' );
			return str;
		};

		wp_sk.friendlierTemplate = function( a, nazwa, zaw ) {
			if ( zaw.indexOf( '=' ) == -1 && zaw.indexOf( '|' ) == -1 ) {
				return a;
			}
			// -dane teleadresowe w infoboksach
			zaw = zaw.replace( /(\s*)(\|\s*(email|mail|e-mail|mail_um|mail_ug|tel_ug|fax_ug|telefon|tel_um|fax_um)\s*=[\s\S]*?)+([\|\}])/g, '$1$4' );
			// escape
			zaw = wp_sk.escapeTemplate( zaw );
			zaw = zaw.replace( /\|(\s*[^\[\|\n]*)=(\s*[^\[\|\n]*)\.(jpe?g|png|gif|tiff?|svg|webm|ogg)/gi, function( a, param, filename, ext ) {
				spaces = '';
				if ( (filename.indexOf( '://' ) == -1) && (filename.indexOf( '%3a%2f%2f' ) == -1 ) ) {
					filename = filename.replace( /_/g, ' ' );
					while ( filename.charAt( 0 ) == ' ' ) {
						filename = filename.substr( 1, filename.length );
						spaces += ' ';
					}
					filename = filename.substr( 0, 1 ).toUpperCase() + filename.substr( 1, filename.length );
				}
				return '|' + param + '=' + spaces + filename + '.' + ext;
			} );
			return '{{' + nazwa + zaw + '}}';
		};

		wp_sk.cleaner_new = function( str ) {
			str = wp_sk.cleanerWikiVaria_old( str );

			// escape + podstawowe poprawki w linkach i szablonach
			str = wp_sk.cleanLinksAndTemplates( str );

			// brakująca kropka
			str = str.replace( /([IVX]+) *w([\),])/g, '$1 w.$2' );

			// ort.
			str = str.replace( /(północny|południowy|środkowy) *[–-] *(wschód|zachód)/g, '$1 $2' );
			str = str.replace( /(północnego|południowego|środkowego) *[ –-] *(wschodu|zachodu)/g, '$1 $2' );
			str = str.replace( /(północnym|południowym|środkowym) *[ –-] *(wschodzie|zachodzie)/g, '$1 $2' );
			str = str.replace( /(północno|południowo|środkowo) *[ –-] *(wschodni|zachodni)/g, '$1-$2' );

			// + escape w szablonach, przy okazji sprzątnięcie podkreśleń w nazwach plików i usunięcie zbędnych parametrów
			str = str.replace( /\{\{([^|}]+)((?:[^{}]|[^{}][{}][^{}]|\{\{(?:[^{}]|[^{}][{}][^{}]|\{\{[^{}]+\}\})+\}\})+)\}\}/g, wp_sk.friendlierTemplate );
			str = str.replace( /(\s)-(\s)/g, '$1–$2' );
			str = str.replace( /&ndash;/g, '–' );
			str = str.replace( /&mdash;/g, '—' );
			// str = str.replace(/ — /g, ' – ');
			// spacje w listach
			str = str.replace( /(\n[#\*:]+)([^ \t\n*#:\{])/g, '$1 $2' );
			str = str.replace( /(\n[#\*:]+)\{\{/g, '$1 {{' );

			// -zbędne spacje przed div
			str = str.replace( /\n\s*<(\/)?div/g, '\n<$1div' );
			// skale map
			str = str.replace( /(\D1): ?(\d) ?(\d{3}\D)/g, '$1:$2$3' );
			str = str.replace( /(\D1): ?(\d{2,3}) ?(\d{3}\D)/g, '$1:$2&nbsp;$3' );
			// liczby do 9999 bez spacji
			str = str.replace( /(\s\d)( |&nbsp;)(\d{3}(\s|&nbsp;)(\D))/g, '$1$3' );

			// optymistyczna heurystyka:
			// kropka na nbsp dla liczb pięciocyfrowych
			str = str.replace( /(\d{2})\.(\d{3})( |&nbsp;)?(m|cm|mm|ha|os\.|osób|km|°C|°F)(\W)/g, '$1&nbsp;$2&nbsp;$4$5' );
			// ludzie niepodzielni - ciach kropkę
//			str = str.replace( /(\d+)\.(\d+)( |&nbsp;)?(mieszk\.|mieszkańców|os\.|osób)(\W)/g, '$1$2&nbsp;$4$5' );
			str = str.replace( /(\d+)\.(\d+)( |&nbsp;)?(os\.)(\W)/g, '$1$2&nbsp;$4$5' );
			// spacja przed rokiem
			str = str.replace( /((\s([12])?\d{3})r\.)/g, '$2 r.' );
			str = str.replace( /<%%%R%%%>/g, 'r' );

			// encje, unicode od Malarza
			str = str.replace( /&bull;/g, '•' );
			str = str.replace( /\&\#8211;/g, '–' );
			str = str.replace( /\&\#8216;/g, '‘' );
			str = str.replace( /\&\#8217;/g, '’' );
			str = str.replace( /\&\#8221;/g, '”' );

			// int./ort.
			str = str.replace( /([ \(])m[\. ]+in\.? /g, '$1m.in. ' );
			str = str.replace( / np: /g, ' np. ' );

			// dwie kropki na końcu zdania
			str = str.replace( /\.\]\]\./g, '.]]' );
			// uproszczenie linku do n.p.m.
			str = str.replace( /\[\[(n\.p\.m\.\|)?m n\.p\.m\.\]\]/gi, 'm [[n.p.m.]]' );
			str = str.replace( /\[\[metr\|m\]\] \[\[n\.p\.m\.\]\]/gi, 'm [[n.p.m.]]' );

			// strzałki dla opisów szlaków
			str = str.replace( /↑ ?(\d)/g, '↑&nbsp;$1' );
			str = str.replace( /↓ ?(\d)/g, '↓&nbsp;$1' );

			str = str.replace( /_infobox/g, ' infobox' );

			str = str.replace( /\| wydawca=Wydaw\. Naukowe PWN/g, '| wydawca= Wydawnictwo Naukowe PWN' );

			// -puste parametry cytuj
			str = str.replace( /((\s*)\|\s*(imię\d|nazwisko\d|inni|autor link\d|autor\d)\s*=\s*)+([\|\}])/g, '$2$4' );

			// 1 x 2 -> odpowiedni krzyżyk + nbsp
			str = str.replace( /([0-9,\.]+) [x×] ([0-9,\.]+) /g, '$1&nbsp;×&nbsp;$2&nbsp;' );
			str = str.replace( /\{\{nowrap start\}\}(\s*)([0-9,\.]+) [x×] ([0-9,\.]+) /g, '{{nowrap start}}$1$2 × $3 ' );

			// przypisy dużą literą
			str = str.replace( / ?\{\{[pP]rzypisy/g, '{{Przypisy' );
			// kropka w języku do linka
			str = str.replace( /\[\[język ([a-ząćęłńóśźż]{2,5})([a-ząćęłńóśźż]+)\|\1\]\]\. ?/gi, '[[język $1$2|$1.]] ' );

			str = str.replace( /\{\{Seealso/gi, '{{Zobacz też' );

			// drobiazgi przy refach
			str = str.replace( /<\/ref>([\.,;])([a-zA-ZąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ])/g, '</ref>$1 $2' );

			// sprzątanie wiosek
			str = str.replace( /Dane z \[\[30 czerwca\]\] \[\[2004\]\]\{\{ŹródłoPL\|2\}\}:/g, 'Dane z 30 czerwca 2004{{ŹródłoPL|2}}:' );
			str = str.replace( /\{\| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:right;"/g, '{| class="wikitable"' );

			// wikizacja html
			str = str.replace( /<i>([\s\S]+?)<\/i>/gi, "''$1''" );
			str = str.replace( /<(b|strong)>([\s\S]+?)<\/\1>/gi, "'''$2'''" );
			str = str.replace( /<(h1|h2)>([\s\S]+?)<\/\1>/gi, "== $2 ==" );
			str = str.replace( /<h3>([\s\S]+?)<\/h3>/gi, "=== $1 ===" );
			str = str.replace( /<h4>([\s\S]+?)<\/h4>/gi, "==== $1 ====" );
			str = str.replace( /<h5>([\s\S]+?)<\/h5>/gi, "===== $1 =====" );
			// listy
			str = str.replace( /<([uo]l)>([\s\S]+?)<\/\1>/gi, function( a, ltype, zaw ) {
				var substBeg = ( ltype.toLowerCase().charAt( 0 ) == 'u' ) ? '*' : '#';
				zaw = zaw.replace( /<li>/gi, '\n<li>' );
				zaw = zaw.replace( /\n\n/gi, '\n' );
				zaw = zaw.replace( /<\/li>/gi, '' );
				zaw = zaw.replace( /<li>/gi, substBeg + ' ' );
				return zaw;
			} );

			// tabelki
			str = str.replace( /<table([\s\S]+?)>/gi, '{|$1' );
			str = str.replace( /<\/table>/gi, '|}' );
			str = str.replace( /<\/td>\n+\s*<td>/gi, '\n| ' );
			str = str.replace( /<\/th>\n+\s*<th>/gi, '\n! ' );
			str = str.replace( /<\/td>\n+\s*<td ([\s\S]+?)>/gi, '\n| $1 | ' );
			str = str.replace( /<\/th>\n+\s*<th ([\s\S]+?)>/gi, '\n! $1 | ' );
			str = str.replace( /<\/td>\s*<td>/gi, ' || ' );
			str = str.replace( /<\/th>\s*<th>/gi, ' !! ' );
			str = str.replace( /<\/td>\s*<td ([\s\S]+?)>/gi, ' || $1 | ' );
			str = str.replace( /<\/th>\s*<th ([\s\S]+?)>/gi, ' !! $1 | ' );
			str = str.replace( /(<\/t[dh]>)?\s*<\/tr>/gi, '' );
			str = str.replace( /\s*<tr([\s\S]*?)>\s*/gi, '\n|- $1\n' );
			str = str.replace( /\n\s*<td>/gi, '\n| ' );
			str = str.replace( /\n\s*<th>/gi, '\n! ' );
			str = str.replace( /\n\s*<td ([\s\S]+?)>/gi, '\n| $1 | ' );
			str = str.replace( /\n\s*<th ([\s\S]+?)>/gi, '\n! $1 | ' );
			str = str.replace( /<\/td>/gi, '' );

			// -> Plik: wszędzie, np. w parametrach infoboksów - rezygnacja, bo wycofujemy to z szablonów a generuje błędy
//			str = str.replace( /(= *|\[\[)(Grafika|File|Image):/gi, '$1Plik:' );

			// -spacje przy px
			str = str.replace( /\|(\d{2,4}) px\|/g, '|$1px|' );
			// centre -> center
			str = str.replace( /\|centre/g, '|center' );
			// |thumb|]] -> |thumb]]
			str = str.replace( /\|(center|thumb|left)\|\]\]/g, '|$1]]' );
			// thumb na początek, -right, od Matma Rexa
			str = str.replace( /\[\[(?:Plik):([^\|\]]+)\|((?:\[\[.+?\]\]|[^\]])+)\]\]/g, function( a, name, opts ) {
				o = opts.split( '|' );
				if ( o.indexOf( 'thumb' ) >= 0 ) {
					z = o.indexOf( 'right' );
					if ( z >= 0 ) o.splice( z, 1 );
					if ( o.indexOf( 'thumb' ) !== 0 ) {
						o.splice( o.indexOf( 'thumb' ), 1 );
						o.unshift( 'thumb' );
					}
				}
				res = '|' + o.join( '|' );
				res = res.replace( /\|\|/g, '|' );
				res = res.replace( /\|$/g, '' );
				return '[[Plik:' + name + res + ']]';
			} );
			// odescapujemy
			str = wp_sk.unescapeString( str );

			return str;
		};

		wp_sk.cleanerWikiVaria_old = wp_sk.cleanerWikiVaria;
		wp_sk.cleanerWikiVaria = wp_sk.cleaner_new;

	}

	if ( typeof( wp_sk ) !== 'undefined' ) {
		//console.log( "WP:SK is present" );
		attachToSk();
	} else {
		//console.log( "WP:SK is not present" );
		var timer;
		var attemptsLeft = 600;
		timer = window.setInterval( function() {
			if ( typeof( wp_sk ) !== 'undefined' ) {
				attachToSk();
				window.clearInterval( timer );
				return;
			}
			attemptsLeft--;
			if ( attemptsLeft < 0 ) {
				//console.log( "WP:SK is not present, giving up" );
				window.clearInterval( timer );
			}
		}, 100 );
	}
} )();

//</pre>