Przejdź do indeksu haseł opisywanych zasobów, zaczynających się od:

Indeks haseł
A - B - C - D
E - F - G
H - I - J - K
L - Ł - M
N - O - P -
Q - R -

S

T - U
W
Z - Ż

Ale o co tu chodzi?

Abecadłowy Spis Wszystkiego

W zasobach Internetu istnieje sporo wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych, dostępnych dość łatwo, lecz podanych w formie nie ułatwiającej z nich korzystania. Brak wyszukiwania pełnotekstowego lub niedoskonałości technik OCR sprawiają, że wiele wspaniałych źródeł od dawna pozostających w domenie publicznej nie może doczekać się takiego wykorzystania w projektach open source na jakie zasługuje.

Niniejszy spis jest próbą zapełnienia tej luki, możliwością szybkiego wyszukania w polskich i obcojęzycznych encyklopediach, słownikach lub indeksach miejsca, w którym alfabetycznie powinno znajdować się interesujące nas hasło z linkami prowadzącymi do interesującej nas części zasobu.

Do zasobów opisywanych w ASW należą: