Wikipedia:Standardy artykułów/kraina historyczna

Nazwa krainy – kraina historyczna położona miejsce.

NazwaEdytuj

Pochodzenie, formy i najstarsze ślady.

GeografiaEdytuj

Granice, sąsiedztwo, powierzchnia bezwzględna i względna, skrajne punkty, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, obecny podział administracyjny, morfologia, gleby, wody, klimat, ekologia, przyroda

TurystykaEdytuj

Najciekawsze miejscowości wraz z atrakcjami.

HistoriaEdytuj

Historia krainy, okresy hist.

OsadnictwoEdytuj

Liczba miast i wsi, ludność względna i bezwzględna oraz jej zagęszczenie, urbanizacja, ruch naturalny i migracje, lista najważniejszych miejscowości (miasta duże, średnie, małe, dawne, wsie gminne).

ReligiaEdytuj

Historia stosunków wyznaniowych, diecezje i dekanaty, ważne postacie, sanktuaria.

KulturaEdytuj

Wyróżniki etnograficzne (muzyka, stroje, malarstwo i rzeźba, rzemiosło artystyczne, architektura), toponomia, wydarzenia artystyczne, kapele ludowe, osobowość, poglądy.

OświataEdytuj

szkoły, uczelnie, historia szkolnictwa

GospodarkaEdytuj

Rolnictwo: typ, uprawy, hodowla; Przemysł: główne ośrodki i gałęzie; Handel, energetyka, bezrobocie.

TransportEdytuj

Transport: drogowy, kolejowy, wodny