Wikipedia:Standardy artykułów/sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w...

Prawo a dyskryminacja osób homoseksualnychEdytuj

 • czy kontakty homoseksualne są legalne; od kiedy; czy penalizacja kontaktów homoseksualnych dotyczy tylko kontaktów gejowskich, czy również lesbijskich; jaka jest wysokość kary za kontakty homoseksualne
 • czy wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów hetero- i homoseksualnych jest zrównany; od kiedy; ile wynosi
 • czy geje (ogólnie osoby homoseksualne) są wykluczeni ze służby wojskowej z powodu swojej orientacji seksualnej
 • czy mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami mogą być dawcami krwi
 • czy istnieją jakieś przepisy bezpośrednio dyskryminujące osoby homoseksualne np. zakaz wykonywania określonych zawodów

Ochrona prawna przed dyskryminacjąEdytuj

 • czy na szczeblu ogólnopaństwowym lub regionalnym istnieją przepisy chroniące przed dyskryminacją na podstawie orientacji seksualnej; gdzie są one zawarte (konstytucja, kodeks karny, prawo pracy itp.); kiedy je wprowadzono; w jakich kategoriach życia taka ochrona obowiązuje (ogólnie czy np. tylko w miejscu pracy)
 • czy istnieją regulacje prawne zakazujące zbrodni nienawiści i mowy nienawiści ze względu na orientacje seksualną lub tożsamość płciową
 • czy kraj udziela azylu osobom prześladowanym ze względu na orientację seksualną
 • czy zaistniały przypadki, kiedy obywatelom kraju udzielono azylu na podstawie prześladowania przez wzgląd na orientację seksualną
 • czy wprowadzono zakaz tzw terapii konwersyjnych

Uznanie związków osób tej samej płciEdytuj

 • czy na szczeblu ogólnopaństwowym lub regionalnym wprowadzono małżeństwa homoseksualne, rejestrowane związki partnerskie lub konkubinaty par jednopłciowych; od kiedy; jakie prawa przysługują parom, które taki związek zawarły
 • czy uznawane przez prawo są takie związki zawarte za granicą
 • historia ewentualnej legalizacji związków par jednopłciowych
 • plany dot. przyszłego wprowadzenia cywilnych związków par jednopłciowych
 • statystyki zawierania związków przez pary jednopłciowe

RodzicielstwoEdytuj

 • czy pary homoseksualne mają prawo do adopcji dzieci, czy jest możliwość adopcji pasierba/pasierbicy(dziecka swojego partnera/partnerki) w związki jednopłciowym
 • czy partner jest automatycznie uznawany za rodzica
 • czy kobiety w związkach homoseksualnych mają prawo dostępu do zapłodnienia in vitro

Osoby transpłcioweEdytuj

 • czy osoby transpłciowe mają prawo do terapii korekty płci, czy procedury związane z korektą płci są refundowane
 • czy osoby transpłciowe mają prawo do zmiany imienia, zmiany płci metrykalnej
 • czy istnieje prawo samookreślenia płci
 • czy osoby niebinarne są uznane przez prawo
 • czy istnieje przymus rozwodu przed korektą płci, przymusowa sterylizacja
 • czy istnieje zakaz interwencji medycznych wobec osób interpłciowych bez ich zgody

Życie osób LGBT w krajuEdytuj

 • badania opinii publicznej dotyczące LGBT np. nastawienie społeczeństwa wobec gejów i lesbijek, poparcie społeczeństwa wobec kwestii równouprawnienia,
 • czy organizowane są publiczne wydarzenia kulturalne dot. LGBT
 • czy w danym krau działają organizacje LGBT
 • czy istnieje zjawisko gwałtów naprawczych oraz innych zbrodni nienawiści wobec osób LGBT (pobicia, strzelaniny)
 • stosunek władzy i policji do LGBT, opisy ewentualnych nadużyć
 • informacje na temat wielkości sceny gejowskiej i miejsc jej koncentracji
 • wypowiedzi polityków na temat LGBT
 • wydarzenia związane z LGBT