Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/podkarpackie/powiat przemyski/gmina Przemyśl

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630998
A-336 z 21.09.1989
fort GW V GROCHOWCE, 1880 (w zespole twierdzy Przemyśl) Grochowce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
fort GW V GROCHOWCE, 1880 (w zespole twierdzy Przemyśl)
630999
A-833 z 04.07.1996
fort artyleryjski W VI HELICHA, 1878 (w zespole twierdzy Przemyśl) Grochowce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png brak zdjęcia
749205
A-498 z 23.02.2011
cerkiew gr.-kat. , ob. kosciół rzym.-kat. par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1924-1930 Krówniki Geographylogo.svg
cerkiew gr.-kat. , ob. kosciół rzym.-kat. par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1924-1930
631000
A-252 z 25.08.1987
fort W VIII ŁĘTOWNIA, po 1877 (w zespole twierdzy Przemyśl) Łętownia Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
fort W VIII ŁĘTOWNIA, po 1877 (w zespole twierdzy Przemyśl)
786830
A-1108 z 26.02.2013
kościół fil pw. św. Kazimierza, 1906 Łuczyce brak zdjęcia
631001
A-545 z 03.11.1992
zespół cerkwi par. greko-kat. p.w. Wprowadzenia Marii do Świątyni, 2 poł. XIX Łuczyce Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631002
A-545 z 03.11.1992
cerkiew greko-kat. par. p.w. Wprowadzenia Marii do Świątyni, 1856, 1992-1994 Łuczyce brak zdjęcia
631003
A-545 z 03.11.1992
dzwonnica, 1856 Łuczyce brak zdjęcia
631004
A-545 z 03.11.1992
cmentarz, 2 poł. XIX Łuczyce brak zdjęcia
631005
A-334 z 21.09.1989
fort W III ŁUCZYCE, ok. 1880 Łuczyce brak zdjęcia
709498
A-232 z 17.10.2007
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Stefana Męczennika, ob. kościół rzym.-kat. par. p.… Nehrybka Geographylogo.svg
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Stefana Męczennika, ob. kościół rzym.-kat. par. p.…
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
709500
A-232 z 17.10.2007
cerkiew gr.-kat. p.w. św. Stefana Męczennika, ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. Nie…, 1885-1892, 1926 Nehrybka brak zdjęcia
709501
A-232 z 17.10.2007
dzwonnica, 1926 Nehrybka brak zdjęcia
709502
A-232 z 17.10.2007
cmentarz, 3 ćw. XIX Nehrybka brak zdjęcia
738067
A-402 z 25.02.2010
ogrodzenie cmentarza, 1926 Nehrybka brak zdjęcia
631006
A-837 z 17.06.1996
zespół dworsko-folwarczny, 1906 Nehrybka Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631007
A-837 z 17.06.1996
dwór, 1906 Nehrybka brak zdjęcia
631008
A-837 z 17.06.1996
spichrz, 1906 Nehrybka brak zdjęcia
631009
A-837 z 17.06.1996
czworak I, 1906 Nehrybka brak zdjęcia
631010
A-837 z 17.06.1996
czworak II, 1906 Nehrybka brak zdjęcia
631011
A-837 z 17.06.1996
ogrodzenie (z bramą i kapliczką), 1906 Nehrybka brak zdjęcia
631012
A-264 z 23.01.1960
kapliczka, tzw. Znak Tatarski, XVIII Ostrów Geographylogo.svg
kapliczka, tzw. Znak Tatarski, XVIII
631013
A-232 z 29.06.1987
fort W-VII-1/2 TARNAWCE, 1880 (w zespole twierdzy Przemyśl) Ostrów Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
fort W-VII-1/2 TARNAWCE, 1880 (w zespole twierdzy Przemyśl)
631014
A-35 z 19.02.1986
zespół dworski Ostrów Geographylogo.svg
zespół dworski
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631015
A-35 z 19.02.1986
dwór, poł. XIX, XX Ostrów brak zdjęcia
631016
A-35 z 19.02.1986
park, pocz. XIX, XIX/XX Ostrów brak zdjęcia
631017
A-346 z 13.12.1989
obora, 1904 Ostrów brak zdjęcia
631018
A-335 z 21.09.1989
fort GW-IV-OPTYŃ, 1880-1900 Pikulice (właściwie: Hermanowice) Geographylogo.svg brak zdjęcia
770325
A-784 z 19.03.2012
fort GHW IX BRUNNER-GLINNE, 1892-1896 Ujkowice brak zdjęcia
770331
A-717 z 21.12.2011
fort GHW X b ZAGRODNIA, 1892-1896 Ujkowice brak zdjęcia
775643
A-809 z 10.05.2012
fort IXa PRZY KRZYŻU, 1893-1894 Ujkowice brak zdjęcia