Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/podkarpackie/powiat przeworski/gmina Sieniawa

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631637
A-826 z 23.04.1996
cmentarz wojenny z I wojny światowej Czerce Geographylogo.svg brak zdjęcia
629434
.: A-826 z 22.11.1988
dom zakonny ss służebniczek NMP z kaplicą, kon. XIX Czerwona Wola brak zdjęcia
631638
A-106 z 30.12.1986
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Mikołaja, ob. kościół fil. rzym.-kat. p.w. Serca P…, kon. XVIII Leżachów Geographylogo.svg
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Mikołaja, ob. kościół fil. rzym.-kat. p.w. Serca P…, kon. XVIII
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631639
A-106 z 30.12.1986
cerkiew gr.-kat. p.w. św. Mikołaja, ob. kościół fil. rzym.-kat. p.w. Serca Pana Je…, 1796, 1884 Leżachów brak zdjęcia
631640
A-106 z 30.12.1986
cmentarz Leżachów brak zdjęcia
631641
A-825 z 23.04.1996
cmentarz wojenny z I wojny światowej Pigany Geographylogo.svg brak zdjęcia
631642
A-249 z 28.09.1982
cerkiew greko-kat. p.w. Zaśnięcia NMP, 1693, kon. XVIII, 1921 Rudka Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cerkiew greko-kat. p.w. Zaśnięcia NMP, 1693, kon. XVIII, 1921
631643
A-664 z 18.05.1994
zespół kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela, ob. dom przedpogrzebowy, 1753 Sieniawa Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela, ob. dom przedpogrzebowy, 1753
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631644
A-664 z 18.05.1994
kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, ob. dom przedpogrzebowy, 1753, po 1980 Sieniawa brak zdjęcia
631645
A-664 z 18.05.1994
dzwonnica, 1753, po 1980 Sieniawa brak zdjęcia
631646
A-664 z 18.05.1994
ogrodzenie z bramką, 1930 Sieniawa brak zdjęcia
631647
A-664 z 18.05.1994
cmentarz Sieniawa brak zdjęcia
631648
A-832 z 06.12.1988
zespół klasztorny dominikanów Sieniawa, ul. Kopernika 6 Geographylogo.svg
zespół klasztorny dominikanów
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631649
A-832 z 06.12.1988
kościół, ob. par. p.w. NMP, 1719-1751, 1922-1929 Sieniawa, ul. Kopernika 6 brak zdjęcia
631650
A-832 z 06.12.1988
klasztor, ob. plebania, 1754 Sieniawa, ul. Kopernika 6 brak zdjęcia
631651
A-832 z 06.12.1988
dzwonnica, 1 poł. XVIII Sieniawa, ul. Kopernika 6 brak zdjęcia
770369
A-765 z 24.02.2012
ogrodzenie z murem oporowym, pocz XX Sieniawa brak zdjęcia
631652
A-345 z 18.12.1989
cmentarz żydowski, XVIII/XIX Sieniawa, ul. 1 Maja Geographylogo.svg
cmentarz żydowski, XVIII/XIX
631653
A-339 z 03.09.1968
ratusz, XVIII, XIX Sieniawa Geographylogo.svg brak zdjęcia
631654
A-76 z 11.12.1967
zespół pałacowy Sieniawa, ul. Kościuszki 32 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół pałacowy
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631655
A-76 z 11.12.1967
pałac, 1 poł. XVIII, 1763, 1879-1882, 1982-1986 Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631656
A-76 z 11.12.1967
oficyna, XVIII Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631657
29-ZP z 28.02.1949; A-76 z 11.12.1967
park, XVIII, XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631658
A-799 z 20.06.1995
folwark, XIX brak zabytków w zespole Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631659
A-799 z 20.06.1995
pałacyk letni, XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631660
A-799 z 20.06.1995
stajnia-wozownia, XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631661
A-799 z 20.06.1995
spichrz, XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631662
A-799 z 20.06.1995
rządcówka, XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631663
A-799 z 20.06.1995
kordegarda biała (północna), XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631664
A-799 z 20.06.1995
kordegarda czerwona (południowa), XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631665
A-799 z 20.06.1995
altanka-pawilon, XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
631666
A-799 z 20.06.1995
dom ogrodnika, XIX Sieniawa, ul. Kościuszki 32 brak zdjęcia
749297
A-553 z 14.04.2011
aleja dojazdowa, XIX Sieniawa brak zdjęcia
631667
A-663 z 13.07.1994
fortyfikacje dworu Sieniawskich (pozostałości bastionów i kurtyn), 1664-1680 Sieniawa, ul. Kopernika 6 Geographylogo.svg brak zdjęcia
724211
A-333 z 16.02.2009
spichlerz, 2 poł. XVIII Sieniawa, ul. Augustowska 10 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631668
A-158 z 27.04.2006
willa, po 1920 Sieniawa, ul. Jana Pawła II 48 Geographylogo.svg brak zdjęcia
724214
A-329 z 5.02.2009
budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, 1926-1928 Sieniawa, ul. Kościuszki 4 Geographylogo.svg brak zdjęcia
726056
A-339 z 18.03.2009
dom, pocz. XX Sieniawa, ul. Kościuszki 5 Geographylogo.svg brak zdjęcia
711555
A-261 z 11.02.2008
willa, 1898 Sieniawa, ul. Poniatowskiego 2 Geographylogo.svg brak zdjęcia